Svinninge Inner Wheel klub

Skip Navigation Links
 

Kommende møder
Kommende møder

Tirsdag den 21. juni 2022 i Adelers Huse kl.18.00
Generalforsamling/ kædeoverrækkelse 
Dagsorden er udsendt sammen med månedsbrev for maj.


se mere info i Mødekalenderen på intern.

 

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde: 
6. april 2022 kl 18.30
hos Linda

Privatlivspolitik/GDPR

Inner Wheel Donationer
Inner Wheel Danmark donerer hvert år et større beløb til organisationer som: (klik på et logo for mere information)

Vi overrækker vores donation til tuba i oktober 2020


Lukashuset (2019)
Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre (2018)3-årigt samarbejde med MødrehjælpenDåseringe

I vores klub yder vi støtte til et fadderbarnMødrehjælpen

 InnerWheel Danmark har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen. De lokale InnerWheel klubber støtter naturligvis op om samarbejdet. Læs pressemeddelelse her.


Ladywalk
Klubberne i InnerWheel Danmark deltager hvert år i Ladywalk rundt om i landet. 
Aflyst i 2020

Vidste du at Inner Wheel
  • har konsultativ NGO status ved FN?
  • er en verdensomspændende kvindeorganisation?
  • er usekterisk og upolitisk

  NYHEDER

19.10.2021
Gavlmalerier - Holbæk Art
Inspirerende tur til Holbæks fantastiske gavlmalerier, hvor vi blev guidet rundt af den meget vidende Mogens Christiansen.

        
 

18.05.2021
Sommerudflugt

               
SOLVOGNEN og DET VILDE KØKKEN    

12.04.2021
Invitation til den nye nationalpræsidents kædeoverrækkelse
Du har mulighed for at deltage i indsættelsen af den kommende nationalpræsidents
kædeoverrækkelse - Anne Marie Olsen, Kolding IW.
Kontakt Lone for tilmelding, der skal ske klubvis senest den 10. maj.
Invitation:  klik her !

24.02.2021
Forårsdistriktsmøde
Lørdag den 27. marts 2021
Fysisk møde er aflyst - Mødet afholdes skriftlig
Find alt materiale vedr. mødet på Distrikts 48`s hjemmeside


                                                                                        
Nyhedsarkiv

 Om Svinninge Inner Wheel klub

Svinninge IW-klub blev chartret i 1972 som dansk klub nr. 97.
Vi har mødedag den 3. tirsdag i måneden i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, Idrætsvej 1, 4534 Hørve. 
Tilmelding skal ske via mødekalenderen.

Klubbens historie:
Vores æresmedlem Elna Johansen fik i 1971 den idè at samle alle rotaryfruer, som Rotarys damer blev kaldt dengang til et møde. Første gang lykkedes det ikke, men ved andet forsøg kom Ingrid Carsten Nielsen fra København Nordre og hun talte så engageret, at starten blev en realitet.
Den 2. september 1072 blev  klubben chartret som dansk klub nr. 97, den gang under distrikt 47 med distriktspræsident Inger Larsen, Helsingør i spidsen. I 1973 blev distrikt 48 en realitet og klubben hørte til der.

Vi er en af de få klubber, der har haft en verdenspræsident som gæst ved vor  charterfest nemlig Birthe Fangel fra København.

Vi  holder årlig fællesmøder med Kalundborg og Holbæk Østre, hvor distriktspræsidenten kommer på besøg.

Svinninge Inner Wheel har 11 møder om året med forskellige foredrag og udebesøg bl.a. virksomhedsbesøg.

Klubber støtter forskellige gode formål. Bestyrelsen beslutter hvert år hvilke projekter der tilgodeses. Derudover har klubben et sponcorbarn igennem Verdens Børn.

Fra 2010 til dec. 2016 har klubben været arrangør af Julebazar i Svinninge, hvor Rotary gennem årene har ydet en stor støtte.  Overskuddet gik til Verdens Børn. 
 


Inner Wheels formål er:
             - at fremme og styrke venskaber
             - at yde hjælp og støtte
              -at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt
                             og internationalt      

 

Om Svinninge Inner Wheel klub
Frimærker og dåseringe
                                                               

Se mere om ISO her.
 
 Privatlivspolitik


 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.

Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Instagram
  YouTube
Opdateret: 29.03.2022
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS